Katie Shearing Sheep

Gietzen Sheep Shearing Trucks

Hilary Gietzen Shearing Sheep

Sheep Shearing Chute

Shearing Sheep and Packing Wool

Sheep in the Shearing Chute

Shorn Sheep - Gietzen Sheep Shearing

Shearing Sheep - Mildred, MT - Gietzen Sheep Shearing

Round Wool Packer - Gietzen Sheep Shearing

Sheep Prepared to Shear - Gietzen Sheep Shearing

Sheep Shearing Chute - Gietzen Sheep Shearing

Sheep Standing in the Chute - Gietzen Sheep Shearing

Sheep Shearing Airplane - Gietzen Sheep Shearing

Hilary Shearing Sheep - Gietzen Sheep Shearing

Hilary Shearing Sheep - Gietzen Sheep Shearing